Bliv student på bare 2 år direkte efter 10. kl. på STX-Science

Vidste du, at der findes en særlig naturvidenskabelig studieretning for de allerdygtigste elever indenfor naturvidenskab? 
Studieretningen henvender sig specielt til de elever, der er særligt talentfulde i de naturvidenskabelige fag, og som gerne vil opleve videnskaberne i anvendelse. Max. 24 i klasserne, høj faglighed og plads til den enkelte elev er de vigtige parametre, der gør STX-Science til noget helt særligt for den målrettede elev. 

Video fra det virtuelle Åbent Hus.

Se vores video fra det virtuelle Åbent Hus om den 2-årige STX-Science og læs mere efter videoen.

2-årig STX-Science.

Som noget helt nyt, og som det eneste sted i Danmark, kan du nu, direkte efter 10. klasse, tage en naturvidenskabelig STX på 2 år. Vi opretter, som det eneste gymnasium i Danmark, en to-årig naturvidenskabelig talent-klasse – en klasse for de allerdygtigste elever indenfor naturvidenskab. En 2-årig STX giver nøjagtig de samme muligheder som en almindelig 3-årig STX, den eneste forskel er, at det hos os tager ét år mindre. 

På den 2-årige STX-Science kobles naturvidenskab til det omgivende samfund gennem tværfaglige forløb med private virksomheder og et samarbejde med Aalborg Universitet. Det vil styrke dine kompetencer og vil give dig et godt kendskab til såvel de lange videregående naturvidenskabelige uddannelser, som de virksomheder, der efterfølgende efterspørger naturvidenskabelig arbejdskraft. 

Jamen hvordan pokker kan jeg spare et helt år?
Det kan du, fordi du på en 2-årig STX udelukkende har boglige fag og ikke starter uddannelsen med et grundforløb. Skemaet indeholder ikke fagene idræt, billedkunst eller musik. Fokus er i stedet på alle de fag, som giver kompetencer i forhold til de lange videregående uddannelser. 

Blod, sved og tårer!

Man kommer ikke sovende til en naturvidenskabelig studentereksamen på kun to år. For at gennemføre kræves det af dig, at du er motiveret, moden og målrettet. Du skal brænde for at dygtiggøre dig, være fagligt nysgerrig og samtidigt være indstillet på at indgå i et klassefællesskab med andre dygtige elever. Som elev bliver du en del af et studiemiljø, hvor det sociale sammenhold skabes gennem det faglige sammenhold. Det fælles omdrejningspunkt er fagligheden, hvilket betyder at ekskursioner og studieture altid foretages med udgangspunkt i naturvidenskabelige emner.  

Netop, fordi en 2-årig studentereksamen kræver et højt motivationsniveau og en stor portion selvstændighed, er det ikke alle, som kan få lov at gå her. Kravene til at komme gennem nåleøjet til en uddannelse spækket med uvurderlig læring, erfaring og mindeværdige oplevelser kan du læse meget mere under vores optagelseskrav.

 

Hverdagen på 2-årig STX-Science
Når du tager en 2-årig STX-Science, får du cirka 35 ugentlige lektioner samt hjemmearbejde, og studiet er underlagt de almindelige fraværsregler. I løbet af de to år vil der være tværfaglige forløb, som inddrager flere af dine fag, og ligesom på den 3-årige STX skal alle elever skrive et studieretningsprojekt (SRP), som tager udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau og inddrager et eller to af dine øvrige fag.