Optagelseskrav

Adgangskravene til den naturvidenskabelige talentklasse på den 2-årige STX-Science er de højeste for en gymnasial ungdomsuddannelse i Danmark. Optagelse sker direkte efter 10. klasse. For at blive optaget kræves et samlet karaktergennemsnit på minimum 7 og et gennemsnit af karakterer i matematik på minimum 9. (Standpunktskarakterer givet inden 1. december på skoler med UU og senest 1. februar for skoler uden UU). Da det er et særligt uddannelsesforløb, kan du ikke tilmelde dig gennem optagelse.dk. Du kan kun blive optaget efter en individuel optagelsessamtale med dig og dine forældre, og du har ikke retskrav på optagelse, selvom de formelle optagelsesbetingelser er opfyldt. Skolen forbeholder sig retten til kun at optage de elever, som findes egnede til at indgå i STX-Science klassen.

Vi afholder altid en optagelsessamtale, hvor du skal medbringe udskrift af dine karakterer fra folkeskolen. Til samtalen vil vi også gerne høre mere om dig, dine interesser og evt. fritidsjob. Ud fra dine karakterer og samtalen afgør vi, om du kan optages.