COVID-19

Få svar på dine spørgsmål og læs seneste nyt.

Siden er senest opdateret 28/05-20

Så længe du er studieaktiv, får du SU, som du plejer. 

Du kan tage ekstra SU-lån. Læs mere på su.dk. 

2. klasserne møder til undervisning på skolen. 

1. klasserne modtager undervisning delvis på skolen og delvis som virtuel undervisning. I kan finde mere information om de hygiejnemæssige instrukser her: https://www.aalborgcitygymnasium.dk/covid-19 .

Er du hf-enkeltfagselev på et STX-hold, skal du ikke møde ind til undervisningen.

Alle elever, som ikke skal møde ind, skal fortsætte med den virtuelle undervisning. 

Den seneste information vedr. COVID-19 kan du finde i First Class i konferencen ”Fra kontoret”.

Se  planen for maj-juni  på First Class i konferencen “Fra kontoret”. 

Elever på hf-enkeltfag, GSK og supplerende overbygning kan forvente at undervisningen stopper som planlagt. 

Ja. Som sædvanligt vil et GSK i sommeren blive oprettet, hvis der er nok tilmeldte. Det kan blive en blanding af fysisk fremmøde og virtuel undervisning. Du kan tilmelde dig GSK her: https://www.aalborgcitygymnasium.dk/gsk/gsk-tilmelding.

Ja. Du skal op til eksamen i alle de fag, som du er selvstuderende i. 

Du skal blive hjemme, indtil du er rask. Også ved milde symptomer som fx forkølelse.

Ja. Administrationen kan du kontakte på tlf. 96 31 22 22 eller e-mail adm@aacg.dk

Studievejledningen kan du kontakte på tlf. 96 31 22 23 eller e-mail studievejledningen@aacg.dk

Hvis du ønsker at søge optagelse eller blive tilmeldt kan du booke en tid til en telefonsamtale her: https://aps.aacg.dk:8443/Book/

Studievejledningen optager stadig elever på både 2-årig stx, 2-årig stx-science, hf-enkeltfag, GSK eller supplerende overbygning. 

Ja. 

Optagelsessamtalen kan foregå fysisk på skolen (medbring dit eksamensbevis fra din afgangseksamen), eller samtalen kan gennemføres via en telefonsamtale. Inden en telefonsamtale skal du indsende dit eksamensbevis fra din afgangseksamen fra folkeskolen (eller lignende). Du kan indsende det gennem sikkermail.  her: https://aacg.signflow.dk/webapp/securemailbox/new.

 

Mundtlige prøver og eksaminer til sommer 2020 er aflyst for alle 1. klasserne, - mundtlige årsprøver afholdes i august. Der afholdes skriftlige årsprøver på skolen i juni. Det betyder for 1. klasserne, at den afsluttende standpunktskarakter i fag, der afsluttes til sommer og er udtrukket til eksamen, ophøjes til eksamenskarakter.  

2. klasserne skal til skriftlig eksamen i dansk og et studieretningsfag på A-niveau. Derudover skal I til mundtlig eksamen i SRP. Resten af prøvekaraktererne erstattes af årskarakterer, som gives i slutningen af skoleåret. 

Nej.  Din lærer vurderer dig, og dén karakter bliver den gældende. I fag med to karakterer og med to prøver, fx skriftlig matematik og mundtlig matematik, får du to karakterer.

I skal til en individuel, faglig vurderingssamtale hos jeres lærer. Den vil foregå virtuelt, og den vil ligge, efter jeres undervisning på holdet er afsluttet. I får besked fra kontoret om, hvor og hvornår I skal møde op til vurderingssamtalen. Vurderingssamtalen indgår i en helhedsvurdering af jer. Det betyder, at skriftlige afleveringer, dialoger og i øvrigt alt andet i den daglige, virtuelle undervisning også indgår i helhedsvurderingen og dermed i fastsættelsen af den karakter, I vil få