Praktiske informationer i forbindelse med skolestart på Aalborg City Gymnasium

Nu begynder et nyt skoleår, og der er fortsat forskellige sundhedsmæssige og praktiske forholdsregler ift. Covid 19, som er en del af dagligdagen. 

Husk at holde afstand, af hensyn til de andre og af hensyn til dig selv.

Husk hyppig håndvask og brug af sprit - både når du kommer til skolen og når du forlader den igen. Vær også opmærksom på hygiejnen, før du går ind og ud af lokalerne, før du spiser etc.

Der er primær adgang til skolen via den store hovedindgang.  

Trafikken rundt i bygningen skal foregå ”med uret”, den åbne trappe i forhallen skal benyttes, når vi går op, og trappetårnene skal benyttes, når vi går ned. Trafikken på de enkelte etager skal også foregå ”med uret”.

Vandautomater, slikautomat og kaffeautomat vil være lukket.

Husk at holde afstand, være omhyggelig med håndvask og brug kun dit eget udstyr (computer, telefon, redskaber etc.)

Hvis du har symptomer på Covid-19, så kontakt din egen læge og bliv hjemme.

Ved tilfælde af registreret smitte med Covid-19:

Giv rektor besked, hvis du er registreret smittet.

Rektor informerer om, at der er et smittetilfælde på skolen, uden at identiteten på den smittede meddeles.  

Er du testet positiv for Covid-19, skal dine ”nære kontakter” opspores.

”Nære kontakter” er defineret som dem, vi IKKE holder afstand til - dem, vi deler soveværelse, sofa, kram osv. med.

Det anbefales, at nære kontakter testes to gange og isoleres indtil svar på første test.

 

Der kan komme flere anvisninger løbende, følg med på ”Fra kontoret”.

Der læses nu efter de almindelige fagbekendtgørelser, pr. 1. august er bekendtgørelsen om nødundervisning med baggrund i Covid19 ophævet.

 Sundhedsstyrelsens retningslinier for gymnasier mm er pt:

Retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser (pdf)