Praktiske informationer i forbindelse med delvis åbning af Aalborg City Gymnasium

Som I ved, åbner Aalborg City Gymnasium delvis op den 20. april.

2.kl skal møde til undervisning på skolen efter et nærmere udmeldt skema på FC.

Al øvrig undervisning fortsætter som virtuel undervisning.

I forbindelse med genåbningen er der nogle sundhedsmæssige og praktiske forhold, som skal være en del af dagligdagen på skolen.
 

Der bliver kun adgang til skolen via den store hovedindgang.  

Trafikken rundt i bygningen skal foregå ”med uret”, den åbne trappe i forhallen skal benyttes, når vi går op, og trappetårnene skal benyttes, når vi går ned. Trafikken på de enkelte etager skal også foregå ”med uret”.

Klasserne bliver fordelt på etagerne, og alle elever skal blive på den anviste etage i undervisningsperioden. Undervisningen vil for den enkelte klasse foregå i flere lokaler for at sikre den krævede afstand. Desuden tildeles hver elev en fast plads i lokalet, og du skal bruge dit eget udstyr (computer, telefon, redskaber etc.)

Du må kun benytte dig af de toiletter, som bliver anvist på de enkelte etager.

Vandautomater, slikautomat og kaffeautomat vil være lukket, du skal selv medbringe evt. mad og drikke.
 

Husk at være omhyggelig med håndvask.

-både når du kommer til skolen og når du forlader den igen. Vær også opmærksom på hygiejnen, før du går ind og ud af lokalerne, før du spiser etc.

Husk hele tiden at holde afstand, af hensyn til de andre og af hensyn til dig selv.

 

Med hensyn til rygning opfordrer vi til at begrænse den mest muligt.

Rygning skal foregå mindst 25 meter fra skolens bygning og med behørig afstand mellem rygerne.

 

Der kan komme flere anvisninger løbende, følg med på ”Fra kontoret”.

 

Følg i øvrigt sundhedsstyrelsens anbefalinger, så vi alle kan komme godt igennem perioden.

Vi glæder os til at se jer på skolen igen.