Praktiske informationer på Aalborg City Gymnasium

Husk at holde afstand, af hensyn til de andre og af hensyn til dig selv.

Husk hyppig håndvask og brug af sprit - både når du kommer til skolen og når du forlader den igen. Vær også opmærksom på hygiejnen, før du går ind og ud af lokalerne, før du spiser etc.

Der er primær adgang til skolen via den store hovedindgang.  

Trafikken rundt i bygningen skal foregå ”med uret”, den åbne trappe i forhallen skal benyttes, når vi går op, og trappetårnene skal benyttes, når vi går ned. Trafikken på de enkelte etager skal også foregå ”med uret”.

Slikautomat og kaffeautomat vil være lukket.

Husk at holde afstand, være omhyggelig med håndvask og brug kun dit eget udstyr (computer, telefon, redskaber etc.)

Alle ansatte og elever skal lade sig teste, så de altid har en negativ test, der er maks. 72 timer gammel, når de er på skolen.

Alle elever skal følge vores testprogram (uploades på Fra Kontoret), hvor I testes 2 gange ugentligt i fremmødeuger. Man må også gerne bruge sit lokale testcenter. Blot man har en negativ test, der er maks. 72 timer gammel.

Hvis du har været testet positiv for Covid-19 for mere end 8 måneder siden, skal du også lade dig teste, så din seneste negative test er 72 timer gammel.

Hvis du er blevet testet positiv inden for de seneste 8 måneder, så vil en eventuel test kunne være positiv, og du skal ikke lade dig teste i de 8 måneder efter, du er blevet testet positiv. Eneste undtagelse er, at du dog SKAL lade dig teste, hvis du er nær kontakt til en smittet, eller hvis du har symptomer.

 

Informationsgang:

 

 

Der kan komme flere anvisninger løbende, følg med på ”Fra kontoret”.

Der læses nu efter de almindelige fagbekendtgørelser, pr. 1. august er bekendtgørelsen om nødundervisning med baggrund i Covid19 ophævet.

Retningslinier vedr. symptomer og test

Ved tilfælde af registreret smitte med Covid-19:

 

Er du testet positiv for Covid-19, skal dine ”nære kontakter” opspores. Et hold/en klasse er pr. definition alle nære kontakter. En lærer er nær kontakt hvis læreren har været i nærheden af en elev i mere end 15 minutter med en afstand på maks. 2 meter.

I vores privatliv er ”nære kontakter” defineret som dem, vi IKKE holder afstand til - dem, vi deler soveværelse, sofa, kram osv. med.

Nære kontakter skal isoleres og testes to gange, på 4. og 6. dagen. Nære kontakter må først komme i skole igen, når begge tests er negative.

 

Er du testet positiv for Covid-19, skal du altid give rektor besked hurtigst muligt.

Hvis du har symptomer på Covid-19, skal du – uanset om du har været tæt på en smittet person eller ikke - lade dig teste og først komme i skole, når der foreligger et negativt testresultat. Er testresultatet positivt, må du først komme i skole igen 48 timer efter, du er blevet symptomfri (lugesans og smagssans må dog gerne mangle, da de tager lang tid om at komme sig).

Hvis du er testet positiv, men ikke har nogen symptomer, så er du velkommen tilbage på skolen én uge efter, du er blevet testet (ikke efter det tidspunkt, du får svar, men det tidspunkt, hvor du bliver testet). MEN hvis du på et tidspunkt i forløbet ALLIGEVEL får symptomer, så gælder ovenstående afsnit naturligvis: Når du er symptomfri, skal der gå 48 timer, før du igen kan komme i skole.

Hvis du ikke har symptomer på Covid-19, men har været tæt på en smittet person (under 2 meters afstand i mindst 15 minutter), skal du lade dig teste og først komme i skole, når der foreligger et negativt testresultat.

Hvis du ikke har symptomer og ikke har været tæt på en smittet person, behøver du ikke at lade dig teste, og du må naturligvis gerne komme i skole.

To tests eller én?
Hvis du er eller har været i nær kontakt til en smittet elev, skal du isolere dig og blive testet på 4 og 6 dagen, siden du sidst har været sammen med smittede. Du må først komme tilbage på skolen, når begge tests er negative.

Hvornår må man som smittet komme i skole igen?
Du må som smittet komme i skole igen 14 dage efter du er blevet pcr-testet, uanset at du er rask og symptomfri. Hvis du derimod stadig er syg og stadig har symptomer efter 14 dage, skal du naturligvis blive hjemme.

Du er undtaget fra test, hvis:

  • du tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de til kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller kviktest for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt.
  • du  af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller kviktest for COVID-19.
  • du som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller kviktest for COVID-19
  • du kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for gennemført mindst 14 dage og højest 42 dage efter den første dosis.

 

 

 

 

Der kan komme flere anvisninger løbende, følg med på ”Fra kontoret”.