Covid-19

Hvis du er testet positiv for Covid-19, skal du selvfølgelig blive hjemme, som ved al anden sygdom. Husk desuden at lave en sygemelding til skolen.

Selvisolation med positivt testsvar

Hvis du ikke har haft symptomer, kan du ophæve din selvisolation 4 døgn efter, at din test blev taget.

Hvis du har lette symptomer, kan du ophæve din selvisolation 4 døgn efter, at din test blev taget. Hvis du får betydende symptomer fortsættes selvisolationen indtil du ikke længere har symptomer.

Du kan ophæve din selvisolation, når dine symptomer er forsvundet. Dog tidligst efter fire døgn.

Som udgangspunkt skal den smittedes kontakter ikke selvisoleres. Dog skal man følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

Generelt

Registrering af fravær sker efter gældende regler for skolen.

Husk altid at informere skolen i tilfælde af sygdom.

Her kan du finde materiale fra sundhedsstyrelsen vedrørende Covid-19: https://www.sst.dk/da/corona

Sidst ændret 4/8-2022