Den seneste udgave af sundhedsstyrelsens vejledning "Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af ungdoms-og voksenuddannelser" kan findes på sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/genaabning-af-ungdomsuddannelser