Info til alle elever og kursister om undervisningens tilrettelæggelse på Aalborg City Gymnasium efter den 1. marts 2021?

 

Undervisningens tilrettelæggelse på Aalborg Citygymnasium efter 6. april i punktform:

-    Hf-enkeltfag og 2. klasserne kommer ind på skolen i lige uger begyndende fra tirsdag d. 6. april. Det gælder også GSK-kursister, der går på enkeltfagshold. Se også dit skema.
-    GSK-kursister, SOF-kursister og 1. klasser skal møde på skolen i ulige uger begyndende fra tirsdag d. 6. april. Igen, se dit skema.
-    De øvrige uger foregår undervisningen virtuelt via Microsoft Teams.
-    Alle elever og medarbejdere skal kunne fremvise en negativ test, der maks. 72 timer gammel, når de færdes på skolen.
-    Om det er kviktest eller PCR-test er underordnet. Begge er gyldige.
-    Skolen skal tjekke din negative test.
-    Tidligere krav om mundbind, afstand, hyppig håndvask og håndsprit gælder fortsat.
-    På Aalborg City Gymnasium skal man endvidere følge de gule pile på gulvene, når man færdes rundt på skolen.

Er din test blevet for gammel, så kan du få lavet en ny test i VUC/SOSU's multisal:

 

 

 

Alle elever og kursister skal altid have uploadet et negativt testresultat, der er max 72 timer gammelt.
Adgang til at kunne modtage undervisning på skolen udløber automatisk, når de 72 timer er gået.

Upload af svar på coronatest foretages således:

Den letteste måde at indsende dokumentation til skolen på coronatest, er ved at åbne følgende link på din telefon: https://aps.aacg.dk:8443/Opslag (det er samme sted, som hvor I laver skemaopslag eller bestiller studiekort)
Bemærk, at du også kan finde linket på skolens hjemmeside under opslag: https://www.aalborgcitygymnasium.dk/elever/opslag-for-elever

Du skal logge ind med samme oplysninger, som du bruger til FirstClass. Efter login klikker man blot på ”Vælg eller tag billede af testsvar” og tager et billede af svaret. Når billedet er taget (eller valgt), klikkes på 'Gem testsvar' knappen.