Helårshold 2018-2019

Fag: Detaljer: Tilrette-
læggelse:
Niveau
fra-til:
SU-timer
pr. uge.
Undervisnings-
adresse
Spansk - netadgang Lukket - pga. lav tilslutning eftermiddag B-A 5,56 Citygymnasiet
Spansk begyndersprog Lukket - pga. lav tilslutning eftermiddag 0-B 8,89 Citygymnasiet
Top

 

Sommersupplering 2019

Kun tilmelding ved særlig dispensation