Rektors resultatlønskontrakt

Skoleåret 2018-2019

Skoleåret 2017-2018

Skoleåret 2016-2017