Evaluering

På Aalborg City Gymnasium evalueres undervisningen løbende af lærerne. Én gang årligt evalueres undervisningen med en centralt formuleret undervisningsevaluering. Retningslinjerne for evalueringen kan ses her. Strukturen i den systematiske evaluering er der også en beskrivelse af.

Udover evalueringer af de fokusområder, der er valgt internt, foretages der hvert tredje år en arbejdspladsvurdering og en vurdering af undervisningsmiljøet på skoleplan.