Ny rektor for Aalborg City Gymnasium.

En enig bestyrelse har fra et meget kvalificeret ansøgerfelt valgt pr. 1. januar 2019 at ansætte Mette Bilstrup som ny rektor for Aalborg City Gymnasium.

Mette Bilstrup er cand.mag. i tysk og dansk, har 17 års undervisningserfaring på gymnasialt niveau, og de seneste 8 år har hun fungeret som uddannelsesleder ved Hasseris Gymnasium. Den praktiske ledelseserfaring er suppleret med en Master of Public Administration, MPA i strategi og ledelse samt flere relevante kursusforløb med fokus på ledelsesmæssige emner. Også inden for sine fag og det pædagogiske område har Mette Bilstrup løbende ajourført sin viden, og hun har gennem årene været tovholder på adskillige pædagogiske udviklingsprojekter i regi af Undervisningsministeriet og Region Nordjylland. Desuden kan nævnes, at Mette Bilstrup er formand for Udvalget for Pædagogiske ledere i Danske Gymnasier. Gennem dette arbejde har hun oparbejdet et bredt netværk og fået erfaringer på det uddannelsespolitiske område.

Mette Bilstrup er 43 år og bosiddende i Aalborg med to hjemmeboende teenagere. Ellers nyder hun tilværelsen sammen med sin kæreste.

Ifølge bestyrelsesformand ved Aalborg City Gymnasium, Poul Søe Jeppesen kan medarbejdere og elever ved gymnasiet glæde sig over ansættelsen af Mette Bilstrup, og han udtaler i den anledning:

"Med ansættelsen af Mette Bilstrup vil Aalborg City Gymnasium fortsat have en meget engageret, udadvendt og netværksskabende rektor, der vil kunne videreføre de aktiviteter, der på det seneste er søsat på skolen. 
Hun vil således skulle stå i spidsen for brandingen af gymnasiets nye navn, udvidelsen af gymnasiets elevgruppe og implementeringen af den nye Science klasse. Mette brænder for uddannelsesområdet, og jeg er sikker på, hun vil arbejde intenst for at skabe optimale læringsmæssige forhold og muligheder for eleverne samt gode arbejdsmæssige betingelser for gymnasiets ansatte."

Selv ser Mette Bilstrup meget frem til at starte som rektor ved Aalborg 
City Gymnasium, og hun glæder sig især til at møde eleverne, skolens ansatte og også skolens samarbejdspartnere. Hun udtaler, at hun er meget glad for at skulle være rektor på en skole, der har til huse i en så flot, ny og spændende bygning placeret lige i hjertet af Aalborg. ”Mit fokus ligger på læring og trivsel på alle niveauer, og der er et meget fint fundament for netop dét på Aalborg City Gymnasium, der jo i øvrigt snart runder de 80 år. Jeg ser, at tradition og fornyelse går hånd i hånd, og det tiltaler mig meget.”, tilføjer Mette Bilstrup. Hun synes, at den nye science-klasse lyder som en spændende udvikling, og hun ser frem til at komme i gang med arbejdet. Hun har stor erfaring med indholdet i gymnasiereformen og implementeringen af den på stx og ser samtidig frem til at skulle gøre sig nye erfaringer med hf-enkeltfag og GSK. Mette Bilstrup synes endvidere, at det er spændende, at eleverne på Aalborg City Gymnasium er en anelse ældre, end hun er vant til fra sin nuværende arbejdsplads. ”De fællesskaber, der opstår blandt de unge under uddannelse, interesserer mig meget; det er såvel faglige som sociale fællesskaber, der i øvrigt gensidigt påvirker hinanden”, siger Mette Bilstrup. Hun er overbevist om, at hun ikke er den eneste, der har øje på Aalborg City Gymnasium som en flot skole med evne for at målrette uddannelsen til den enkelte i og for fællesskabet.

På bestyrelsens vegne
Poul Søe Jeppesen
Bestyrelsesformand