Aktuelle tal for Aalborg City Gymnasium

For at bidrage til gennemsigtighed og åbenhed kan du her se nogle af de vigtigste tal for, hvordan det går. Loven forpligter os til at offentliggøre disse tal, og vi henviser direkte til Undervisningsministeriets databank, hvor alle landets ungdomsuddannelser er registreret.

Det, man skal oplyse, er:

 1. Elevernes karaktergennemsnit. 
  Tallet er et mål for, hvordan vores elever har klaret sig i den landsdækkende studentereksamen sommeren 2015. Resultatet fortæller noget om det faglige niveau, men det kan ikke vise, hvor store fremskridt den enkelte kursist har præsteret i uddannelsens løb. Sådanne tal er meget svære at skaffe. Se statistikken 
 2. Elevernes gennemførelsesprocent.
  Tallet er et mål for, hvor lang tid vores elever har brugt til at fuldføre en studentereksamen, og for, hvor stort frafald skolen oplever. Se statistikken .
  Se også vores egne, mere grundige tal for fastholdelsessindsatsens resultater i skoleåret 2014-2015
 3. Elevernes overgang til videregående uddannelse.
  Tallet måler, hvor mange af studenterne herfra, der 27 måneder senere er i gang med en videgående uddannelse. Se statistikken

Du kan også via dette link gå på opdagelse i diverse statistikker for andre skoler: UVM's databank.