Fag

På den 2-årige STX får du en eksamen, der kan bruges til præcis det samme som en 3-årig STX. Eneste undtagelser er fagene idræt, billedkunst og musik, som ikke er med i den 2-årige.

Den øvrige fagrække er den samme, blot med nedsat timetal, så alle fag og niveauer kan nås på de 2 år.

Fællesfagene er dansk, historie, engelsk, samfundsfag, matematik og fysik samt religion eller oldtidskundskab. Derudover skal man have et andet fremmedsprog, som er fransk eller spansk begyndersprog eller tysk fortsættersprog. Dertil kommer timer til Almen Sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV).

De krævede niveauer kan variere fra den ene studieretning til den anden.
Man skal også vælge mellem nogle enkelte valgfag.

De udbudte studieretninger kan du se nærmere på i menuen her til venstre. En studieretning indeholder foruden fællesfagene to eller tre fag, som så at sige er hovedfagene i studieretningen. Forskellige studieretninger fylder forskelligt i en ugeplan, så de udbudte studieretninger giver forskellige muligheder for at vælge fag udover fællesfagene. For detaljer henvises til studievejledningen.

I løbet af de to år vil der være planlagt flerfaglige forløb (FF), som inddrager flere af dine fag. Ligesom på den 3-årige STX skal alle elever skrive et studieretningsprojekt (SRP), som tager udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau og derudover inddrager et eller to af dine øvrige fag.