Tilmelding

Inden endelig tilmelding til det 2-årige forløb skal du til samtale i studievejledningen.

I modsætning til andre ungdomsuddannelser optager vi også i månederne efter den 15. marts.

Studievejlederen hjælper dig med valg af studieretning og valgfag samt eventuel ansøgning om merit for tidligere eksaminer. Husk at medbringe dine eksamensbeviser fra 9. og/eller 10. klasse.

Du er først endelig tilmeldt, når vi har modtaget dit gebyr og depositum.

Du kan sende besked til studievejledningen med et klik. Kontakt studievejledningen her.

Du kan også bestille en tid hos en studievejleder ved at klikke her.