Optagelseskrav

Hovedreglen er, at du skal have afsluttet 9. klasse for mindst et år siden.

Kort video om optagelse.

Hør vores studievejleder Charlotte fortælle om optagelse og læs mere efter videoen.

Optagelse

Vi afholder altid en optagelsessamtale, hvor du skal medbringe eksamensbevis fra din afgangseksamen fra folkeskolen (eller lignende). Derudover vil vi gerne høre om andre erfaringer med job og uddannelse. Hvis du har brug for at vise, at du har større faglige evner end dem, dit eksamensbevis dokumenterer, vil du også få mulighed for det. Ud fra eksamensbevis, samtale og eventuelt en prøve afgør vi, om du kan optages.

Alle der ønsker optagelse på den 2-årige STX skal til en optagelsessamtale. Klik på denne tidsbestilling og find en tid, der passer dig.

Der gælder følgende retningslinjer: 

  • Hvis du kommer direkte fra 10. klasse, vil din optagelse afhænge af en konkret vurdering fra Aalborg City Gymnasium.
  • Hvis du har en 9. klasse, der er mere end 1 år gammel, optager vi dig efter en konkret vurdering.
  • Hvis du kommer fra 1. g eller 2. g i gymnasiet, begynder du efter en konkret vurdering normalt i 1. klasse (1. år).
  • Hvis du har afsluttet 2. g i gymnasiet, begynder du normalt i 2. klasse (2. år).

Du kan i mange tilfælde overføre karakterer fra fag, du har bestået på andre gymnasiale uddannelser. Det kalder man at få merit. Kontakt vores studievejledning og få et overblik over dine muligheder.