Skolens bestyrelse

Aalborg City Gymnasium er en selvejende institution med egne vedtægter, udarbejdet af skolens bestyrelse.

Bestyrelsen består af repræsentanter fra Aalborg Byråd, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, de videregående uddanelser Aalborg Universitet og University College Nordjylland, nordjysk erhvervsliv, elevforeningen ASKE, medarbejderne samt rektor (uden stemmeret) og en repræsentant for elevrådet. Herudover et medlem, der uafhængigt af erhvervsbaggrund, har indsigt og evner til at bidrage til udviklingen af Aalborg City Gymnasium.

Bestyrelsen holder møde fire gange årligt og træffer afgørelser om blandt andet budget, regnskab og uddannelsestilbud.

Bestyrelsen for Aalborg City Gymnasium har følgende medlemmer:

Titel Navn
  Poul Søe Jeppesen (formand)
Skoleleder Birgit Helga Nielsen (næstformand)
ASKE-repræsentant Niels Agerholm
Virksomhedskonsulent Tina Juul Kjellberg
  Arne Rugholt
Salgschef Jim Hammer
Udpeget af UCN Poul Højmose Kristensen
Udpeget af universitetet Mikael Vetner
Medarbejderrepræsentant Ole Østergaard
Repræsentant fra elevrådet Julie S. Lybech

 

Adgang til at se den lovpligtige offentliggørelse af rektors resultatlønskontrakt kan du finde i menuen til venstre.