Skolens bestyrelse

Aalborg City Gymnasium er en selvejende institution med egne vedtægter, udarbejdet af skolens bestyrelse.

Bestyrelsen består af repræsentanter fra Aalborg Byråd, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, de videregående uddannelser Aalborg Universitet og University College Nordjylland, nordjysk erhvervsliv, elevforeningen ASKE, medarbejderne samt rektor (uden stemmeret) og en repræsentant for elevrådet. Herudover et medlem, der uafhængigt af erhvervsbaggrund, har indsigt og evner til at bidrage til udviklingen af Aalborg City Gymnasium.

Bestyrelsen holder møde fire gange årligt og træffer afgørelser om blandt andet budget, regnskab og uddannelsestilbud.

Bestyrelsen for Aalborg City Gymnasium har følgende medlemmer:

Titel Navn
Udpeget af universitetet Mikael Vetner (formand)
Udpeget af UCN Poul Højmose Kristensen (næstformand)
ASKE-repræsentant Dian Berent Nygaard Pedersen
Regionsrepræsentant Frederik Andreas Hentze
Repræsentant for grundskolen Jakob Ryttersgaard
Udpeget af Aalborg Kommune Jens Larsen Pedersen
   
  Lars Peter Nitschke
Medarbejderrepræsentant Peter Juul Jensen
Medarbejderrepræsentant Gorm Koustrup Dich
Repræsentant fra elevrådet Leo Bai