Elevrådet på Aalborg City Gymnasium

På Aalborg City gymnaisum er det vigtigt, at du som elev eller kursist kan få indflydelse på, hvordan skolen og tilrettelæggelsen af skolehverdagen ser ud og skal udvikle sig. Gennem elevrådet kan du få indflydelse på netop dette.

Der er valg til elevrådet hvert efterår, hvorefter elevrådet har en samarbejdsdag for at styrke deres fremadrettede samarbejde. Det er endvidere elevrådet, der forestår fællessamlingerne cirka hver anden måned.

Ønsker du at komme i kontakt med elevrådet, er du velkommen til at kontakte elevrådsformanden eller konstitueret rektor, Anders Bach.