Engelsk (A), spansk (A) og tysk (B) / fransk (A)

Er du også optaget af verden uden for Danmarks grænser, og synes du, det er sjovt at lære et nyt sprog? Så er denne studieretning helt sikkert noget for dig. Du får spansk, som du skal lære helt fra bunden. I engelsk og tysk bygger du videre på det, som du har lært i folkeskolen. Hvis du vælger fransk A, vil du lære det fra bunden.

Studieretningen åbner adskillige karrieremuligheder og giver adgang til mere end 150 forskellige videregående uddannelser fx engelsk, tysk, spansk, historie, design og kulturformidling, manuskriptforfatter eller jura.

 
Fag Niveau 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem
Dansk A  
Engelsk A  
Spansk A  
Historie A    
Sprog B      
Matematik C      
Fysik C    
Samfundsfag C        
Psykologi C        
Religion C        
Kulturforståelse C        
Oldtidskundskab C        
Valgfag CB      
Valgfag CB eller BA      
AP          
NV          
DHO          
SRO          
SRP          
FF1          
FF2          
FF3          
FF4          
København          
Studietur          Sprog er noget særligt menneskeligt. Gennem sproget meddeler vi os til hinanden og forstår, hvad der er vigtigt for individer og fællesskaber. At lære sprog er derfor at blive klogere på mennesker. Aldrig har verden haft større behov for kulturel forståelse og evne til at forstå, hvad andre mennesker siger og kommunikerer. Den sproglige studieretning handler primært om at forstå og formidle. Du vil på baggrund af sikker sprogbeherskelse lære at forstå mennesker og kultur. Med sproget som redskab får du mulighed for at sætte dig ind i andre måder at se verden på.

Kulturelle udtryk og fænomener er i centrum. Du skal læse, se og opleve, hvordan mennesker lever og opfatter deres liv i andre lande og på andre sprog, og dermed bliver du også bedre i stand til at forstå dig selv og din egen kultur.

Alt i alt giver denne studieretning dig kompetencer i at navigere i en global verden. I sprogfagene kommer du til at arbejde med tekster om at være menneske, kunst og kultur, og du får perspektiver på både individets og samfundets tilstand. Vi vil også beskæftige os med medier, selviscenesættelse og livsstil. I engelsk skal du læse alt fra Shakespeare til tekster om sex, drugs and rock’n roll. I spansk og tysk er kommunikation i centrum, og du lærer at samtale.

Denne studieretning er den eneste, hvor der ikke er krav om matematik på B-niveau.