GIF

Gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
 
GIF er et 1-årigt gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere, som ønsker at søge optagelse på en videregående uddannelse i Danmark.
 
Forløbet henvender sig til elever med et andet sprog end dansk som modersmål, som ønsker at supplere deres udenlandske eksamen, så den kan sidestilles med en dansk studentereksamen. Dette kan gøres gennem supplering med en fagpakke på GIF. 
 
Der er mulighed for at vælge mellem to forskellige fagpakker på GIF: Hum-GIF og Mat-GIF. 
 
Der er opstart på GIF til august 2024.

Se video om GIF her: