Økonomi

Prisen for at deltage i på et enkeltfagshold afhænger af flere faktorer, herunder din uddannelsesbaggrund, din tilknytning til arbejdsmarkedet, om du er efterlønner eller pensionist.


Et enkeltfag eller to?

De fleste af vores elever på Aalborg City Gymnasium enkeltfagshold har ingen videregående uddannelse. For de elever er prisen for deltagelse enten 550 kr. eller 1400 kr. afhængigt af fag. Hvis du efter endt kursus ønsker at tage faget på et højere niveau, skal du betale et nyt gebyr.


Kompetencegivende pakker

Nogle elever sammensætter det, som vi kalder en kompetencegivende pakke, hvilket betyder en hel studentereksamen. Er du en af disse elever, får du alle dine gebyrer tilbage, når alle dine fag er gennemført. Derudover får du adgang til Aalborg City Gymnasiums IT-faciliteter og du låner også bøger og undervisningsmateriale af os.

 

Efterlønner, pensionist eller begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet?

 

Til denne gruppe elever hører helt særlige regler. Gebyret for denne gruppe er forhøjet med 750 kr. pr. fag. Dog gælder det, at hvis du har en videregående uddannelse, har Folketinget besluttet, at du selv skal betale samtlige omkostninger ved et kursus, hvilket er 12.517,50 kr. pr. niveau + optagelsesgebyr pr. kursus. Er du i tvivl om, hvad der forstås ved en videregående uddannelse, er du altid velkommen til at kontakte vores studievejleder (indsæt hyperlink).


SU

Har du mindst 23 lektioner om ugen (hvis du har børn under 7 år, er kravet 17 lektioner) kan du søge om SU og transporttilskud. Det er dog en forudsætning, at du ikke allerede har afsluttet en hf- eller studentereksamen. For at modtage SU er der desuden krav om studieaktivitet. Det betyder, at du møder til undervisning og afleverer dine opgaver rettidigt.

OBS: Vær opmærksom på, at du ikke er berettiget til SU for fag, som du tidligere har bestået på samme niveau.