Fagpakker

Selvom du står med et eksamensbevis i hånden fra en gymnasial uddannelse, er det ikke sikkert, at du opfylder adgangskravene til dit drømmestudie. Derfor kan du have bruge for at læse et eller flere fag, eller hæve allerede beståede fag med et niveau eller to. Har du brug for at tage mere end ét GSK-fag kalder vi det en fagpakke. Nogle fagpakker er mere almindelige end andre og har derfor egne hold. Disse kan du se nedenfor.
 

Efterår 2024:


Fag: Detaljer: Tilrette-
læggelse:
SU Undervisnings-
adresse
Kemi-B og fysik-B Klik for skema o.a. dag 3 mdr. su Citygymnasiet
Mat-A og fysik-B Klik for skema o.a. dag 3 mdr. su Citygymnasiet
Mat-A og fysik-C Klik for skema o.a. dag 3 mdr. su Citygymnasiet
Mat-A og kemi-B Klik for skema o.a. dag 3 mdr. su Citygymnasiet
Mat-B og fysik-B Klik for skema o.a. dag 3 mdr. su Citygymnasiet
Mat-B og fysik-C Klik for skema o.a. dag 3 mdr. su Citygymnasiet
Mat-B og kemi-B Klik for skema o.a. dag 3 mdr. su Citygymnasiet

 

Forår:

Der er ingen gsk-fagpakker i kommende forår.