Skolens historie

I 1939 åbnede et af Danmarks første studenterkurser, der dengang hed Briers Kursus, i Niels Ebbesensgade 5 i Aalborg. Det var et aftenkursus til enten sproglig eller matematisk studentereksamen.

Efter skoleejer Aage Briers død i 1951 etablerede man i forståelse med kommunen en privat, selvejende insitution med bestyrelse og med cand. mag. Dorette Glud som første rektor. Kort efter flyttede skolen til Danmarksgade 17, hvor skolen boede helt til 1997.

Rektorer efter Gluds pensionering i 1970 har været J. Steen Nordhagen (1971-1990), Anders Østergaard (1990-1994), Per Knudsen (1994-2006) og Ole Droob (2006-2018).

Skolen har gennem alle årene primært udbudt undervisning til studentereksamen på 2 år, både om aftenen (1939-1993) og om dagen (fra 1975). Derudover enkeltfagsundervisning dag og aften (fra 1992) og Gymnasiale SuppleringsKurser (fra midten af 90'erne). 

I sommeren 1997 blev lejemålsadressen skiftet til den gamle tekniske skole i Danmarksgade 11. Efter efterårsferien i 2012 blev adressen ændret endnu en gang, idet Aalborg Studenterkursus har taget en ny bygning i brug på det gamle godsbaneareal. Adressen er På Sporet 4. De billeder af og fra skolen, der ses på denne hjemmeside, er taget på den nuværende adresse.

Hvis du har lyst til at læse mere om skolens begivenhedsrige historie, kan du kigge i det hæfte, der blev skrevet til 75-års jubilæet i 2014. Det er tilgængeligt som en pdf-fil her.

 

Billeder

Billeder fra byggeriet af den nye skole