Overbygningsforløb

På Aalborg City Gymnasium kan du få tilrettelagt en supplerende overbygning til din HF-, EUX- eller IB-eksamen. En supplerende overbygning vil give dig den krævede studiekompetence til at kunne søge ind på lange videregående uddannelser som f.eks. universitetet. Et supplerende overbygningsforløb kaldes derfor også en ”unipakke”.
En unipakke kan sammensættes på mange måder, så det er vigtigt, at du får den sammensat, så den passer bedst muligt til dine fremtidsplaner.
Pakken skal bestå af mindst 2 faglige niveauløft, hvoraf mindst det ene skal være til A-niveau. Undervisningstiden skal være mindst 250 timer.

Studiekompetence
til lange videregående uddannelser kan opnås ved mange forskellige kombinationer af forløb på Aalborg City Gymnasium, men det er vigtigt, at du får sammensat dit overbygningsforløb, så det passer bedst muligt til de fag du har i forvejen og den videregående uddannelse du gerne vil starte på. Det vil vore dygtige studievejledere gerne hjælpe dig med:

Book tid hos en studievejleder: Klik her