Studievalg

Som elev på Aalborg City Gymnasium vil du i løbet af din skoletid møde to forskellige vejledere, der kan fortælle dig om dine muligheder, når du skal planlægge din fremtid: Skolens egne studievejledere og Studievalgs vejleder.

Skolens egne klasse- og studievejledere kan hjælpe dig med alt det, der har med din gennemførelse af STX at gøre. Studievalgs vejleder ved til gengæld en hel masse om videregående uddannelse og erhverv. Hvis du derfor har brug for en afklaring af dine fremtidige muligheder for videregående uddannelse, er det Studievalgs vejleder, du skal henvende dig til.

Hvem er Studievalg Nordjylland?

Studievalg Nordjylland er et regionalt vejledningscenter under Uddannelsesministeriet, hvor der er ansat vejledere, der har en bred viden om mulighederne for videregående uddannelse og karriere i hele Danmark.

På Aalborg City Gymnasium er det Silas Holm Lauritsen, der er din lokale Studievalg-vejleder.

I løbet af din tid på skolen kommer Silas på besøg flere gange for at holde oplæg om uddannelsessystemet, om valg af videregående uddannelse og karriere, om adgangskrav, ansøgning og optagelse på en videregående uddannelse mv.

 

Kontakt til Studievalgs vejleder

Sofie har træffetid på Aalborg City Gymnasium flere gange i løbet af skoleåret. I forbindelse med de faste træffetider har du mulighed for at få en individuel samtale om dine spørgsmål, overvejelser og ønsker med hensyn til dit valg af videregående uddannelse, eller hvis du er i tvivl om, hvad du vil efter din studentereksamen.

 

Træffetiderne holdes i Mediateket, og du kan booke en tid på www.studievalg.dk/book. Her vælger du Aalborg City Gymnasium på skolelisten. Dernæst vælges den dato og det tidspunkt, du ønsker at booke, og du skal til slut angive dine kontaktoplysninger. Du får en kvittering for din booking pr. mail og siden en sms-påmindelse på dagen for træffetiden.

Du kan også træffe Silas på telefon 3333 2020 eller pr. mail shl@studievalg.dk

Vejledningen er et tilbud til dig, og du er altid velkommen – også når du er færdig med gymnasiet.

 

Information om videregående uddannelse?

Der er mange ting, som du selv kan gøre for at få information om videregående uddannelse og erhverv. Du kan fx bruge uddannelsesportalen www.UddannelsesGuiden.dk.

Her kan du finde information om næsten alt, der har med uddannelse og karriere at gøre. Du kan fx finde ud af, hvordan forskellige uddannelser er opbygget, hvor du kan tage dem, hvilke adgangskrav de har, samt hvilke jobmuligheder uddannelsen giver. Der er også links til uddannelsesstedernes hjemmesider, hvor du kan hente mere detaljeret information om lige præcis den uddannelse, du er interesseret i.

Se mere om Studievalg Nordjylland på www.studievalg.dk/nordjylland