Eksempler på overbygningsmuligheder

Du kan her se tre eksempler på overbygningsforløb, som giver studiekompetence til at søge optagelse på universitetet med en hf. På universitetsuddannelserne kræves desuden en række specifikke fag på bestemte niveauer, som du også skal være opmærksom på at opfylde.

Der er flere forskellige muligheder for at kombinere fag – det skal blot indeholde mindst 2 løft (mindst ét til A). Passer et af eksemplerne ikke med de fag, som du ønsker, kan en studievejleder altid hjælpe dig med at tilrettelægge et overbygningsforløb.

Samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser
Denne kombination er til dig, som drømmer om at blive optaget på fx psykologi, statskundskab eller en anden samfundsvidenskabelig universitetsuddannelse. Med disse fag opfylder du adgangskravene til mange af de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser.  

Fag Niveau Periode
Matematik* C-B September-november
Engelsk* B-A September-november

*Eksamen afholdes i december

Humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser
Ved dette overbygningsforløb opfylder du adgangskravene til mange af de humanistiske og samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser. Eksemplet her kan derfor være til dig, som gerne vil holde flere døre åbne til universitetsuddannelserne. Det kan fx være erhvervsøkonomi, medievidenskab eller sociologi.

Fag Niveau Periode
Matematik C-B Juli-august
Historie* B-A September-november
Tysk* 0-B September-november

*Eksamen afholdes i december

Naturvidenskabelige universitetsuddannelser
Dette eksempel er for dig, som har en interesse for det naturvidenskabelige, og påtænker at søge optagelse på en naturvidenskabelig bacheloruddannelse. Det kan fx være medicin, kiropraktor eller fysik.

Fag Niveau Periode
Fysik 0-C August
Fysik* C-B September-november
Matematik* B-A September-november

*Eksamen afholdes i december