Trivsel

Læring og trivsel følges ad. Derfor lægger Aalborg City Gymnasium stor vægt på, at studiemiljøet er rummeligt, accepterende og motiverende. Forskellige trivselsundersøgelser viser, at det går rimeligt godt, men det er noget, der hele tiden skal arbejdes på. Du kan bidrage i din klasse og på dine hold, og du kan også engagere dig i elevrådets forskellige sociale aktiviteter eller bruge skolens Facebookside, som sætter fokus netop på studiemiljøet.

Støtte

Til daglig er den nærmeste støtte din klasselærer og din klassevejleder. De udgør det team, der er tilknyttet hver klasse. I særlige tilfælde kan der være særlige behov, og skolen har en psykolog tilknyttet.

Psykolog

Den psykologiske rådgivning er et tilbud om støtte, hvis tilværelsen synes uoverskuelig, eller hvis noget er gået i hårdknude på grund af personlige problemer af forskellig art.

Den psykologiske rådgivning kan indbefatte støttende samtaler, krisehjælp eller korterevarende psykoterapi.

Psykologen har tavshedspligt, dvs. at der ikke videregives oplysninger til andre, hvis det ikke på forhånd er aftalt. Henvisning til psykologen foregår normalt via klassevejlederen. Ordningen gælder for 2-årige-stx-elever og foregår på Aalborg City Gymnasium.