Hvordan melder jeg mig til?

Hvordan tilmelder jeg mig?

Som enkeltfagselev hos Aalborg City Gymnasium kan du tilmelde dig på en af følgende måder:
- Online tilmelding klik her.
- Ved henvendelse til studievejledningen klik her.

Ønsker du at tage et enkelt fag eller to? Så er det nemt og hurtigt at tilmelde sig online her. Ønsker du derimod at læse flere fag eller sammensætte din egen studentereksamen, anbefaler vi, at du kontakter en studievejleder.

Startniveau over 0

Tilmelder du dig et kursus med startniveau over 0, skal vi have dokumentation for, at du allerede har bestået faget på dette niveau. Det betyder, at vil du tilmelde dig f.eks. fysik fra C til B, skal du dokumentere, at du har bestået fysik på C-niveau. Dokumentationen kan uploades her, hvis du tilmelder dig online. Hvis du tilmelder dig hos studievejlederen, skal du medbringe dokumentationen.

 

Taler du dansk?

Hvis dit førstesprog ikke er dansk og du heller ikke har gået i dansk folkeskole, skal du besidde danskkundskaber svarende til Sprogskolens danskuddannelse niveau 3, modul 5 med mindst karakteren 10 i dansk.

Tilmeldingsfrister

Fristen for tilmelding til helårs- eller efterårsholder er d. 15. august. Skulle der være ledige pladser på et hold, er det muligt at tilmelde sig efter d. 15. august.

Ønsker du at tilmelde dig på et forårshold, kan du tilmelde dig helt frem til undervisningsstart, under den forudsætning, at der er plads på holdet. Det rådes derfor at tilmelde sig så hurtigt som muligt.

Du er først endelig tilmeldt, når vi har modtaget din eventuelle deltagerbetaling.