Kvalitetssikring

For at bevare en god skole med et godt undervisningsmiljø undersøger vi løbende vores elevers trivsel og arbejdsmiljøet for vores ansatte.

Elevtrivselsundersøgelsen

Elevernes trivsel er vigtig for os. Vi gennemfører hvert år en undersøgelse af trivslen blandt eleverne. Resultaterne indgår i skolens kontinuerlige arbejde med at forbedre forholdene og trivslen for elever på Aalborg City Gymnasium.

Det overordnede resultat af den seneste elevtrivselsundersøgelse(ETU) kan ses her. Flere detaljer kan ses på Uddannelsesstatistik via dette link.

Undervisningsmiljøvurdering

I tillæg til elevtrivselsundersøgelsen fra Børne- og Undervisningsministeriet gennemfører skolen en undersøgelse af undervisningsmiljøet mindst hvert 3. år. Resultat af den seneste undervisningsmiljøvurdering(UMV) kan ses her.

Evalueringsårshjul

Elevernes faglige standpunkt evalueres jævnligt både formativt og summativt. I dokumetet her ses tidsplanen for de fastlagte evalueringer.

APV

Aalborg City Gymnasium gennemfører hvert 3. år en arbejdspladsvurdering (APV) for alle personalegrupper. Den efterfølgende opfølgning foregår i et samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne, så der kan reageres hurtigt og konstruktivt på eventuelle problemområder.

2022
Vi anvender Professionel Kapital i forbindelse med udarbejdelse af APV. Vi har senest udarbejdet en i foråret 2022. Interesserede kan henvende sig til skolen og få tilsendt den seneste rapport.

Pædagogisk udgangspunkt og praksis

På Aalborg City Gymnasium udstikker skolens værdier og strategiske mål det pædagogiske udgangspunkt sammen med Undervisningsministeriets love og bekendtgørelser, der ses her.

Resultater og nøgletal

Resultater for Aalborg City Gymnasium ses på uddannelsesstatistik.dk via linket her.