Bestyrelsesmødereferater

På bestyrelsesmødet den 29.03.2023 blev det besluttet at offentliggøre fremtidige bestyrelsesreferater på vores hjemmeside.

 

Mødedato Referat
29.03.2023  Klik her for at hente referat