Medarbejdere


Hvis du vil skrive til en medarbejder, skal du benytte de initialer, som står efter navnet, derefter @aacg.dk.  

Anders Bach (AB) Samfundsfag
Andreas Rytter (ANR) Samfundsfag / dansk
Andreas Vedel (AV) Biologi / kemi / klassevejleder
Ann Laursen (AL) Psykologi / tysk
Anne Nørgaard (AN) Kemi / matematik / IT-vejleder
Ann-Mari Østkær Jensen (AJ) Dansk / psykologi / webmaster
Bjørn Haagensen (BH) Matematik / IT-vejleder / fotograf
Catherine Lønholdt (CAT) Engelsk / design
Charlotte Christiansen (CC) Studievejleder
Tlf.: 23 42 63 18
Christian Milling (TCM) Tysk / spansk
Christian Nørgaard (CN) Samfundsfag / historie / erhvervsøkonomi
Christian Pors (CP) Engelsk / historie / formand for pædagogisk råd
Elizabeth Kirkegaard (EK) Bibliotekar
Tlf.: 96 31 22 20
Finn Boelsmand (FB) Fysik / kemi
Frederik Kromann Lambert-Jensen (FL) Samfundsfag
Gorm Dich (GD) Samfundsfag / historie / innovation
Gunvor Jørgensen (GVJ) Studievejleder
Tlf.: 30 43 11 74
Hans Gregersen (HG) Religion / samfundsfag / latin / græsk / oldtidskundskab / kursusleder
Heidi Hvarregaard Thorsøe (HH) Naturgeografi / biologi
Helene Pilgaard Hejlskov (HPH) Fysik / Matematik
Helle V. Jensen Visfeldt (HJ) Spansk / engelsk / læsevejleder
Iben Ravnborg Buus (IRB) Biologi / Matematik / Matematikvejleder
Inger Obel Præst (IP) dansk / psykologi
Jan Andersen (JA) Fysik / matematik
Jan Brønnum Sørensen (JS) Matematik / datalogi / skemalægger
Jan Karl Sørensen (KA) Kemi /suppleant for tillidsrepræsentant
Jana Rye (RYE) Matematik
Jørn Jørgensen (JJ) Pedel
Karina Stegenborg Matthiesen (KSM) Matematik / religion
Kasper Hofmann Jørgensen (KHJ) Fysik
Kenneth Madsen (KEM) Matematik
Kennie Fischer (KEF) Matematik
Kristoffer Obbekjer Madsbøll (KOM) Matematik / fysik
Lars Christensen (LC) Engelsk / historie
Lars Erik Uggerhøj (LEU) Matematik / fysik
Lasse Rose Nielsen (LN) Engelsk / fransk / italiensk
Lasse Fuglsang Larsen (LF) Historie, samfundsfag
Laura Salomonsen (LAS) Dansk
Lise Houkjær (LH) Dansk / tysk
Marc Christensen (MAC) Matematik
Marianne Uhrenholdt (MU) Engelsk / fransk
Nicolai Schjøtt (NIS) Matematik
Nicolaj Johansson (NJ) Psykologi
Ole Sørensen Østergaard (OO) Spansk / dansk
Pernille Pedersen (PP) Rengøringsassistent
Peter Jensen (PEJ) Matematik / fysik
Peter Juul Jensen (PJJ) Samfundsfag / historie / tillidsrepræsentant
Signe Melson (SPM) Dansk
Solveig Lauritsen (SL) Samfundsfag / spansk
Susanne Kjærgaard Mejlsted (SK) Engelsk / klassevejleder
Thomas Holm (THO) Matematik / kemi / innovation
Thomas Kragelund (TKR) Fysik / Matematik
Trine Brødsgaard Nørup (TBN) Engelsk
Trine Øster (TOE) Tysk / psykologi / klassevejleder / læsevejleder

Ledelse og administration