Medarbejdere


Hvis du vil skrive til en medarbejder, skal du benytte de initialer, som står efter navnet, derefter @aacg.dk.  

Anders Bach (AB) Samfundsfag
Andreas Vedel (AV) Biologi / kemi / klassevejleder
Ann Laursen (AL) Psykologi / tysk
Anne Nørgaard (AN) Kemi / matematik / IT-vejleder
Annemarie Thomsen (AT) Rengøringsassistent
Ann-Mari Østkær Jensen (AJ) Dansk / psykologi / webmaster
Birte L. Danielsen (BD) Økonomimedarbejder
Tlf.: 96 31 22 14
Bjørn Haagensen (BH) Matematik / IT-vejleder / fotograf
Christian Larsen (CL) Dansk / engelsk
Christian Milling (TCM) Tysk / spansk
Christian Nørgaard (CN) Samfundsfag / historie / erhvervsøkonomi
Christian Pors (CP) Engelsk / historie
Elizabeth Kirkegaard (EK) Bibliotekar
Tlf.: 96 31 22 20
Gorm Dich (GD) Samfundsfag / historie / innovation
Hanne Ravn (HRA) Studievejleder
Tlf.: 30 43 11 74
Hans Gregersen (HG) Religion / samfundsfag / latin / græsk / oldtidskundskab
Heidi Hvarregaard Thorsøe (HH) Naturgeografi / biologi
Helle V. Jensen Visfeldt (HJ) Spansk / engelsk / læsevejleder
Henning Schoop (HS) Matematik / tysk / historie / studievejleder
Tlf.: 96 31 22 24
Inger Obel Præst (IP) dansk / psykologi
Ingrid Abildgaard (IA) Matematik / klassevejleder
Jan Andersen (JA) Fysik / matematik
Jan Brønnum Sørensen (JS) Matematik / datalogi / skemalægger
Jan Karl Sørensen (KA) Kemi / formand for pædagogisk råd /suppleant for tillidsrepræsentant
Jana Rye (RYE) Matematik
Kirsten Kjeldgaard Pedersen (KK) Dansk / engelsk
Kristoffer Obbekjer Madsbøll (KOM) Matematik / fysik
Lars Christensen (LC) Engelsk / historie
Lars Erik Uggerhøj (LEU) Matematik / fysik
Lasse Rose Nielsen (LN) Engelsk / fransk / italiensk
Lasse Fuglsang Larsen (LF) Historie, samfundsfag
Lise Houkjær (LH) Dansk / tysk
Marc Møldrup Andersen (MMA) Biologi
Marianne Uhrenholdt (MU) Engelsk / fransk
Nicolaj Johansson (NJ) Psykologi
Niels Thostrup (NT) Samfundsfag / naturgeografi
Nils Randlev Hundebøl (NRH) Fysik / matematik
Ole Frandsen (OF) Dansk / biologi / kursusleder
Ole Sørensen Østergaard (OO) Spansk / dansk
Pernille Pedersen (PP) Rengøringsassistent
Peter Jensen (PEJ) Matematik / fysik
Peter Juul Jensen (PJJ) Samfundsfag / historie / tillidsrepræsentant
Poul Henrik Wiene (PHW) Matematik
Susanne Kjærgaard Mejlsted (SK) Engelsk / klassevejleder
Tan T. Nguyen (TTN) Rengøringsassistent
Thomas Holm (THO) Matematik / kemi / innovation
Trine Brødsgaard Nørup (TBN) Engelsk
Trine Øster (TOE) Tysk / psykologi / klassevejleder / læsevejleder
Uffe Steen (US) Filosofi / dansk

Ledelse og administration