Medarbejdere


Hvis du vil skrive til en medarbejder, skal du benytte de initialer, som står efter navnet, derefter @aacg.dk.  

Anders Bach (AB) Samfundsfag
Andreas Rytter (ANR) Samfundsfag / dansk
Andreas Vedel (AV) Biologi / kemi / klassevejleder
Ann Laursen (AL) Psykologi / tysk
Anne Nørgaard (AN) Kemi / matematik / IT-vejleder
Ann-Mari Østkær Jensen (AJ) Dansk / psykologi / webmaster
Bente Hansen (BEH) Studievejleder
Tlf.: 96 31 22 25 / 23 42 63 18
Bjørn Haagensen (BH) Matematik / IT-vejleder / fotograf
Catherine Lønholdt (CAT) Engelsk / design
Christian Pors (CP) Engelsk / historie / formand for pædagogisk råd
Elizabeth Kirkegaard (EK) Bibliotekar
Tlf.: 96 31 22 20
Finn Boelsmand (FB) Fysik / kemi
Gorm Dich (GD) Samfundsfag / historie / innovation
Gunvor Jørgensen (GVJ) Studievejleder
Tlf.: 30 43 11 74
Hans Gregersen (HG) Religion / samfundsfag / latin / græsk / oldtidskundskab / kursusleder
Heidi Hvarregaard Thorsøe (HH) Naturgeografi / biologi
Helene Pilgaard Hejlskov (HPH) Fysik / Matematik
Helle V. Jensen Visfeldt (HJ) Spansk / engelsk / læsevejleder
Iben Ravnborg Buus (IRB) Biologi / Matematik / Matematikvejleder
Inger Obel Præst (IP) dansk / psykologi
Jan Andersen (JA) Fysik / matematik
Jan Brønnum Sørensen (JS) Matematik / datalogi / skemalægger
Jørn Jørgensen (JJ) Pedel
Kasper Hofmann Jørgensen (KHJ) Fysik
Kristoffer Spangsberg Madsbøll (KOM) Matematik / fysik
Lars Erik Uggerhøj (LEU) Matematik / fysik
Lasse Fuglsang Larsen (LF) Historie, samfundsfag
Laura Salomonsen (LAS) Dansk
Marianne Uhrenholdt (MU) Engelsk / fransk
Nicolai Schjøtt (NIS) Matematik
Ole Sørensen Østergaard (OO) Spansk / dansk
Pernille Pedersen (PP) Rengøringsassistent
Peter Jensen (PEJ) Matematik / fysik
Peter Juul Jensen (PJJ) Samfundsfag / historie / tillidsrepræsentant
Susanne Kjærgaard Mejlsted (SK) Engelsk / klassevejleder
Thomas Holm (THO) Matematik / kemi / innovation
Thomas Kragelund (TKR) Fysik / Matematik
Trine Brødsgaard Nørup (TBN) Engelsk
Trine Øster (TOE) Tysk / psykologi / klassevejleder / læsevejleder

Ledelse og administration