Medarbejdere


Hvis du vil skrive til en medarbejder, skal du benytte de initialer, som står efter navnet, derefter @aacg.dk.  

Anders Bach (AB) Samfundsfag
Andreas Rytter (ANR) Samfundsfag / dansk / historie
Ann Laursen (AL) Psykologi / tysk
Anne Nørgaard (AN) Kemi / matematik / IT-vejleder
Ann-Mari Østkær Jensen (AJ) Dansk / psykologi / webmaster
Bjørn Haagensen (BH) Matematik / IT-vejleder / fotograf
Catherine Lønholdt (CAT) Engelsk / design
Charlotte Christiansen (CC) Studievejleder
Tlf.: 23 42 63 18
Christian Pors (CP) Engelsk / historie / formand for pædagogisk råd
Gorm Dich (GD) Samfundsfag / historie / innovation
Gunvor Jørgensen (GVJ) Studievejleder
Tlf.: 30 43 11 74
Hans Gregersen (HG) Religion / samfundsfag / latin / græsk / oldtidskundskab / kursusleder
Heidi Hvarregaard Thorsøe (HH) Naturgeografi / biologi
Helene Pilgaard Hejlskov (HPH) Fysik / Matematik
Helle V. Jensen Visfeldt (HJ) Spansk / engelsk / læsevejleder
Iben Ravnborg Buus (IRB) Biologi / Matematik / Matematikvejleder
Jan Andersen (JA) Fysik / matematik
Jan Brønnum Sørensen (JS) Matematik / datalogi / skemalægger
Jørn Jørgensen (JJ) Pedel
Kristoffer Spangsberg Madsbøll (KOM) Matematik / fysik
Thilde Kjærsgaard (TGK) Rengøringsassistent
Lars Erik Uggerhøj (LEU) Matematik / fysik
Marianne Uhrenholdt (MU) Engelsk / fransk
Ole Sørensen Østergaard (OO) Spansk / dansk
Pernille Pedersen (PP) Rengøringsassistent
Peter Jensen (PEJ) Matematik / fysik
Peter Juul Jensen (PJJ) Samfundsfag / historie / tillidsrepræsentant
Susanne Kjærgaard Mejlsted (SK) Engelsk / klassevejleder
Thomas Holm (THO) Matematik / kemi / innovation
Trine Brødsgaard Nørup (TBN) Engelsk
Trine Øster (TOE) Tysk / psykologi / klassevejleder / læsevejleder

Ledelse og administration