Økonomi

Uddannelsen koster 1000 kr.

Derudover skal du lægge et depositum på 500 kr. Det dækker bøger og andet undervisningsmateriale, som Aalborg City Gymnasium låner dig. Depositum får du tilbage, når du er færdig med at gå her og har afleveret bøger.

Hvis du er fyldt 18 år, kan du søge om SU og transporttilskud efter gældende regler.

Der kan forekomme delvis egenbetaling for deltagelse i enkelte ekskursioner og i studieture.

Elever/kursister skal medbringe computer eller lign. til undervisningen.