Merit

Du kan i mange tilfælde overføre karakterer fra fag, du har bestået på andre gymnasiale uddannelser. Hvis du fx har gået et år i gymnasiet, så kan du søge om at få merit i de fag, som er afsluttet. Det gør du ved at sende en mail, hvor du vedhæfter dokumentation for fag, som du ønsker merit i. Det kan fx være eksamensprotokol, eksamensbevis eller andet. Dokumentation fra tidligere uddannelse kan du indhente fra din tidligere uddannelsesinstitution. Mail skal sendes herigennem: SIKKERMAIL - skriv "Meritansøgning" i emnefeltet.

Det er vigtigt, at du i mailen vedhæfter dokumentation fra din tidligere skole i form af en attesteret protokoludskrift. Det er ikke tilstrækkeligt med en udskrift, som du selv har lavet fra f.eks. Lectio. Der gives som udgangspunkt ikke merit i NV og AP - med mindre du søger om optagelse i 2. klasse.

Indtil den søgte merit er bevilget, skal du følge undervisningen i de(t) søgte fag.

Ansøgning om merit skal sendes særskilt til: Sikkermail, senest inden udgangen af august måned. Herefter vil ledelsen på Aalborg City Gymnasium hurtigst muligt tage stilling til ansøgningerne. Meritansøgninger, som er indgivet senere, vil som udgangspunkt ikke blive behandlet.