Merit

Du kan i mange tilfælde overføre karakterer fra fag, du har bestået på andre gymnasiale uddannelser. Hvis du fx har gået et år i gymnasiet, så kan du søge om at få merit i de fag, som er afsluttet. Det gør du ved at sende en e-mail, hvor du vedhæfter dokumentation for fag, som du ønsker merit i. Det kan fx være eksamensprotokol, eksamensbevis eller andet. Dokumentation fra tidligere uddannelse kan du indhente fra din tidligere uddannelsesinstitution. E-mail skal sendes herigennem: Sikkermail - skriv "Meritansøgning" i emnefeltet.

Det er vigtigt, at du i e-mailen vedhæfter dokumentation fra din tidligere skole i form af en attesteret protokoludskrift. Det er ikke tilstrækkeligt med en udskrift, som du selv har lavet fra fx Lectio. Der gives som udgangspunkt ikke merit i NV og AP - med mindre du søger om optagelse i på 2. år.

Indtil den søgte merit er bevilget, skal du følge undervisningen i de(t) søgte fag.

Ansøgning om merit skal sendes særskilt til: Sikkermail, senest inden udgangen af august måned. Herefter vil ledelsen på Aalborg City Gymnasium hurtigst muligt tage stilling til ansøgningerne. Meritansøgninger, som er indgivet senere, vil som udgangspunkt ikke blive behandlet.