Økonomi

Hvis du begynder på et GSK-kursus hos Aalborg City Gymnasium senest 1. oktober to år efter, at du afsluttede din gymnasiale uddannelse, er kurset gratis. Starter du senere, skal du betale et af Undervisningsministeriet fastsat gebyr på 550 kr. Du kan betale via netbank.

Aalborg City Gymnasium stiller bøger og undervisningsmateriale til rådighed.

GSK-kursus og SU
Tilbage i 2014 blev der vedtaget nye regler, som betyder, at du som GSK-studerende kun kan få SU til specielle, komprimerede forløb. Til gengæld kan du få SU til karakterforbedring, forudsat at uddannelsen kræver en bestemt karakter.

Eksempler:

  • Supplerer du et fag fra 0 niveau til C-niveau*, kan du få SU i en måned - en evt. efterfølgende måned med eksamen udløser ikke SU.
  • Kemi 0-C med undervisning i juli og eksamen i august giver SU i juli.
  • Supplerer du et fag fra C niveau til B-niveau, kan du få SU i to måneder - en evt. efterfølgende måned med eksamen udløser ikke SU.
  • Matematik C-B med undervisning i juli og august og eksamen i august giver SU i juli og august.
  • Matematik C-B med undervisning i oktober og november og eksamen i december giver SU i månederne oktober og november.
  • Matematik C-B med undervisning i marts og april og eksamen i maj/ juni giver SU i månederne marts og april.
  • Supplerer du et fag fra 0 niveau til B-niveau, kan du få SU i tre måneder - en evt. efterfølgende måned med eksamen udløser ikke SU.
  • Fysik 0-B med undervisning i marts, april og maj og eksamen i maj/ juni giver SU i månederne marts, april og maj.

* Gælder ikke supplering i matematik C, som ved komprimerede forløb udløser 2 måneders SU.