Ledelse & administration

Hvis du vil skrive en mail til en af de følgende personer, skal du i dit mailprogram skrive de initialer, der står efter navnet, derefter @aacg.dk.

Kaj Nielsen (KN) Konstitueret rektor / kemi / biologi
Tlf.: 96 31 22 16
Inger Obel Præst (IP) Uddannelsesleder / information og studieaktivitet / dansk / psykologi
Tlf.: 96 31 22 11
Anders Bach (AB) Uddannelsesleder / eksamen / skema / samfundsfag / idræt
Tlf.: 96 31 22 18
Helle Kløve (HK) Økonomichef
Tlf.: 96 31 22 21
Birte L. Danielsen (BD) Økonomimedarbejder
Tlf.: 96 31 22 14
Hanne Ravn (HRA) Studievejleder
Tlf.: 96 31 22 23 / 30 43 11 74
Lis Simonsen (LS) Sekretær / SU-vejledning / fravær GSK- og enkeltfag
Tlf.: 96 31 22 26
Pia Broberg (PB) Sekretær / SU-vejledning
Tlf.: 96 31 22 22
Palle Knudsen (PA) IT-ansvarlig
Tlf.: 96 31 22 17

Øvrige medarbejdere