Ledelse & administration

Hvis du vil skrive en mail til en af de følgende personer, skal du i dit mailprogram skrive de initialer, der står efter navnet, derefter @aacg.dk.

Mette Bilstrup (MB) Rektor
Tlf.: 96312222
Kaj Nielsen (KN) Vicerektor / kemi / biologi
Tlf.: 96 31 22 16
Inger Obel Præst (IP) Uddannelsesleder / information og studieaktivitet / dansk / psykologi
Tlf.: 96 31 22 11
Anders Bach (AB) Uddannelsesleder / eksamen / skema / samfundsfag / idræt
Tlf.: 96 31 22 18
Dan O. Jensen (DJ) Uddannelsesleder / fysik / matematik
Helle Kløve (HK) Økonomichef
Tlf.: 96 31 22 21
Gunvor Jørgensen (GVJ) Studievejleder
Tlf.: 96 31 22 23 / 30 43 11 74
Charlotte Christiansen (CC) Studievejleder
Tlf.: 96 31 22 23 / 23 42 63 18
Lis Simonsen (LS) Sekretær / SU-vejledning / fravær GSK- og enkeltfag
Tlf.: 96 31 22 26
Pia Broberg (PB) Sekretær / SU-vejledning / SPS
Tlf.: 96 31 22 22
Palle Knudsen (PA) IT-ansvarlig
Tlf.: 96 31 22 17

Øvrige medarbejdere