Ledelse & administration

Hvis du vil skrive en mail til en af de følgende personer, skal du i dit mailprogram skrive de initialer, der står efter navnet, derefter @aacg.dk.

Mette Bilstrup (MB) Rektor / mål og strategi / personaleledelse / ansættelser og afskedigelser / klagesager
Tlf.: 96312222
Anders Bach (AB) Uddannelsesleder / rektors stedfortræder / eksamen / skema / samfundsfag / idræt
Tlf.: 96 31 22 18
Dan O. Jensen (DJ) Uddannelsesleder / eksamen / fysik / matematik
Inger Obel Præst (IP) Uddannelsesleder / information og studieaktivitet / dansk / psykologi
Tlf.: 96 31 22 11
Kaj Nielsen (KN) Konsulent
Tlf.: 96 31 22 16
Helle Kløve (HK) Økonomichef
Tlf.: 96 31 22 21
Bente Hansen (BEH) Studievejleder
Tlf.: 96 31 22 25 / 23 42 63 18
Gunvor Jørgensen (GVJ) Studievejleder
Tlf.: 96 31 22 23 / 30 43 11 74
Lis Simonsen (LS) Sekretær / SU-vejledning / fravær GSK- og enkeltfag
Tlf.: 96 31 22 26
Amalie Christensen (AVC) Sekretær
Tlf.: 96 31 22 22
Palle Knudsen (PA) IT-ansvarlig
Tlf.: 96 31 22 17

Øvrige medarbejdere