Ledelse & administration

Hvis du vil skrive en mail til en af de følgende personer, skal du i dit mailprogram skrive de initialer, der står efter navnet, derefter @aacg.dk.

Anders Bach (AB) Konstitueret rektor / mål og strategi / personaleledelse / ansættelser og afskedigelser / klagesager / samfundsfag / idræt
Tlf.: 96312218 / 22351112
Dan O. Jensen (DJ) Uddannelsesleder / eksamen / fysik / matematik / skema
Kaj Nielsen (KN) Konsulent
Tlf.: 96 31 22 16
Heidi Mærsk (HEM) Økonomichef
Tlf.: 96 31 22 21
Gunvor Jørgensen (GVJ) Studievejleder
Tlf.: 96 31 22 23 / 30 43 11 74
Charlotte Christiansen (CC) Studievejleder
Tlf.: 96 31 22 23 / 23 42 63 18
Lis Simonsen (LS) Sekretær / SU-vejledning / fravær GSK- og enkeltfag
Tlf.: 96 31 22 26
Palle Knudsen (PA) IT-ansvarlig
Tlf.: 96 31 22 17

Øvrige medarbejdere