Gymnasiale suppleringskurser (GSK) – når der ikke er langt til målstregen

Gymnasiale suppleringskurser, eller GSK som de kaldes i folkemunde, er for dig, som allerede har en studenter- eller HF-eksamen, men mangler et eller flere fag på et bestemt niveau eller har brug for at karakterforbedre dig i et allerede gennemført fag, for at opfylde adgangskravene til din drømmeuddannelse.

Vær opmærksom på, at karaktergennemsnittet kan blive nedjusteret (genberegnet) ved supplering. Se nærmere informationer her.


Faglighed i absolut topklasse og fag for enhver

Hos Aalborg City Gymnasium tilbyder vi en lang række fag på flere forskellige niveauer. Alle fagene er gennemsyret af meget høj faglighed, da vi vil være sikre på, at du består første gang, så du kan komme videre i dit uddannelsesforløb – du har nemlig kun et enkelt forsøg som GSK-elev pr. fag og niveau. Hvis du dumper eller opgiver undervejs, skal du søge regionens GS-koordinator om dispensation til endnu et forsøg og begrunde, hvorfor det ikke lykkedes første gang. Du kan her læse meget mere om vores mange forskellige fag og fagpakker.

Hvordan kommer jeg med i klubben?

For at få lov til at læse GSK er der en række optagelseskrav, som du skal opfylde. Du skal eksempelvis have en adgangsgivende studentereksamen – STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIT, GU eller en afsluttet erhvervsuddannelse (EUD). Du kan kun blive godkendt som GSK-kursist, hvis de forløb du søger er et adgangskrav til den videregående uddannelse du vil søge ind på efter GSK. Hvis du har bestået et fag tidligere, kan du ikke blive godkendt til at tage faget igen medmindre en højere karakter er et optagelseskrav til din videre uddannelse. Hvis du alligevel gerne vil læse faget igen for at forbedre din karakter, så må du søge det som enkeltfagskursist.

Din ansøgning skal godkendes af den regionale GS-koordinator, der også skal have en kopi af din hf- eller studentereksamen. Du kan lave din ansøgning via vores hjemmeside, hvor du også kan uploade en kopi af dit bevis.


Hvor lang til tager det?

Hos Aalborg City Gymnasium tilbyder vi flere forskellige GSK-forløb og det er derfor helt op til dig at beslutte, hvor lang tid dit forløb skal strække sig over. Vi tilbyder således både hel-årigt forløb og halv-årige forløb - til disse forløb kan man ikke søge SU. Derudover tilbyder vi korte intensive kurser af 1-2 måneders varighed - disse kurser tilbydes forår, efterår og i sommerferien (sommersuppleringskurser). Til disse såkaldte turbokurser har man mulighed for at søge SU, og der gælder de sædvanlige optagelseskrav. Ligesom ved vores enkeltfag tilbyder vi ved GSK også undervisning både formiddag, middag og aften, således at du har mulighed for at læse på det tidspunkt, som passer bedst ind i din hverdag. Du kan her læse mere om vores forskellige hold

Kan man få SU til GSK-forløb?

Ja, men der er en række begrænsninger. Man kan kun få SU til korte intensive forløb. Til et C-niveau kan man kun få SU i én måned, mens man til højere niveauer kan få SU i 2 måneder. Enkelte fagpakker, hvor man læser flere fag eller flere niveauer samtidigt, kan give SU i 3 måneder. Det fremgår af fagudbuddet på vores hjemmeside, hvilke forløb der berettiger til SU.