Optagelseskrav

Hos Aalborg City Gymnasium tilbyder vi en lang række GSK-forløb, med afsæt i forskellige fag, niveauer og måder at tage kurserne på. Det giver dig som studerende den optimale mulighed for at supplere din gymnasiale uddannelse samtidig med, at det passer ind i netop dit liv. Betingelsen for at blive optaget som GSK-studerende er, at du har en færdiggjort gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse med minimum ét bestået gymnasialt fag på mindst C-niveau. Derudover er det et krav, at det eller de fag, som du søger ind på, er et optagelseskrav til den videregående uddannelse, som du vil søge ind på efter GSK-kurset.

Hvis du tilmelder dig et fag med startniveau over 0, skal vi have dokumentation for, at du allerede har bestået faget på dette niveau. Det betyder, at vil du tilmelde dig f.eks. matematik fra C til B, skal du dokumentere, at du har bestået matematik på C-niveau. Når du tilmelder dig online, skal du derfor uploade en kopi af dit eksamensbevis.

Adgangskrav til videregående uddannelse
Se iøvrigt adgangskrav til de vidergående uddannelser på Uddannelsesguiden.