Hvordan melder jeg mig til GSK?

Du skal være opmærksom på, at du kun kan tilmelde dig GSK-kurser, hvis du inden kursusstart har afsluttet en gymnasial uddannelse (dvs. stx, hhx, htx, eux, IB eller HF).

Du kan her tilmelde dig Aalborg City Gymnasiums GSK-kurser:

Elektronisk tilmelding med upload af eksamensbevis

Upload dit eksamensbevis her

Du kan få råd og vejledning om gymnasiale suppleringskurser

1. Ved henvendelse hos studievejledningen på Aalborg City Gymnasium.

2. Ved henvendelse hos studievejledeingen på Nørresundby Gymnasium og HF, der koordinerer udbuddet af Gymnasial Supplering i Nordjylland.

3. Ved henvendelse hos Studievalg Nordjylland.

4. Ved at læse om gymnasial supplering på UG.dk .

Tilmeldingsfrister
Fristen for tilmelding til helårs-og efterårshold er d. 15. august. Er der plads på et hold efter tilmeldingsfristen, er det dog muligt at tilmelde sig efter d. 15. august.

Ved tilmelding til forårshold kan du tilmelde dig helt frem til undervisningsstart under den forudsætning, at der stadig er plads på holdet.

Fristen for at tilmelde sig et sommersuppleringshold er d. 5. juli. Tilmelding i god tid anbefales, da et hold kan være fyldt op inden ansøgningsfristen.

OBS: Du er først endeligt tilmeldt, når vi har modtaget din eventuelle deltagerbetaling.