Regler i forbindelse med eksamen

 • Ved sygdom til eksamen, termins- eller årsprøve skal kontoret kontaktes hurtigst muligt. En lægeerklæring er en forudsætning for reeksamen og skal afleveres senest en uge efter sygemeldingen.
 • Eksamenstidspunkter offentliggøres i Ludus Web. Prøveformer og prøveperioder for enkeltfag og GSK-hold findes ved at slå holdene op her på hjemmesiden.
 • Man møder til prøven i god tid. Hvis eksaminanden kommer for sent eller udebliver, bortfalder prøveforsøget.
 • Billedlegitimation skal medbringes.
 • Ved alle prøver gælder, at kommunikation med omverdenen ikke er tilladt.
 • Der er som udgangspunkt ikke adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel ved prøverne. Dog vil det være tilladt at bruge digitale undervisningsmaterialer og hjælpemidler, der på institutionens foranledning er blevet anvendt i undervisningen, som fremgår af undervisningsbeskrivelsen og ikke kan opbevares lokalt, dvs. ikke kan opbevares på eksaminandens egen computer. Det fremgår af undervisningsbeskrivelsen (links), hvilke netbaserede læremidler, eksaminanden må anvende ved prøver.
 • Hvis eksaminanden tages i at kommunikere med andre i løbet af prøven, kan det betyde bortvisning.
 • Elever med funktionsnedsættelse kan søge om forlænget tid til prøver. Dette sker for én prøve ad gangen.
 • Så snart eksamensspørgsmålet er trukket eller prøvematerialet er udleveret, er prøven påbegyndt.
 • Eventuelle klager skal indgives skriftligt inden to uger. Se evt. om klager i §55 her.
 • Ved skriftlig eksamen skal eksaminanden kunne bruge UNI-login.

Enkeltfags- og GSK-kursister skal til alle prøver.For elever på 2-årig stx skal man gennem hele uddannelsen aflægger man mindst 10 prøver. Eksamen i skriftlig dansk og studieretningsprojektet (der både omfatter en større skriftlig opgave og en mundtlig prøve med udgangspunkt i opgaven) er obligatorisk. Som afslutning på grundforløbet i 1. klasse skal der desuden aflægges prøve i både naturvidenskabelig grundforløb og almen sprogforståelse. Det er undervisningsministeriet der afgør, hvilke prøver den enkelte elev skal deltage i, men der vil være mindst tre mundtlige- og tre skriftlige eksamener. Dertil kommer, at fag med A-niveau, som både indeholder en skriftlig og mundtlig dimension, skal afsluttes med mindst én prøve. Udover ovennævnte prøver vil der være en række mundtlige- og skriftlige termins- og årsprøver.