Helårshold 2023-2024

Fag: Detaljer: Tilrette-
læggelse:
Niveau
fra-til:
SU-timer
pr. uge.
Undervisnings-
adresse
Historie Klik for skema o.a. eftermiddag 0-B 6,67 Citygymnasiet
Top