Efterårshold 2023

Fag: Detaljer: Tilrette-
læggelse:
Niveau
fra-til:
SU-timer
pr. uge.
Undervisnings-
adresse
Kemi Lukket - tilmelding for sent formiddag 0-C 6,67 Citygymnasiet
Kemi Lukket - tilmelding for sent eftermiddag C-B 11,11 Citygymnasiet
Top

 

Forårshold 2024

Fag: Detaljer: Tilrette-
læggelse:
Niveau
fra-til:
SU-timer
pr. uge.
Undervisnings-
adresse
Kemi Klik for skema o.a. eftermiddag 0-C 6,67 Citygymnasiet
Kemi Klik for skema o.a. dag C-B 11,11 Citygymnasiet
Top

 

Sommersupplering 2024

Kun tilmelding ved særlig dispensation