Efterårshold 2020

Fag: Detaljer: Tilrette-
læggelse:
Niveau
fra-til:
SU-timer
pr. uge.
Undervisnings-
adresse
Kemi Lukket - pga. lav tilslutning aften 0-C 6,67 Citygymnasiet
Kemi Lukket - tilmelding for sent formiddag 0-C 6,67 Citygymnasiet
Kemi Lukket - tilmelding for sent eftermiddag 0-C 8,33 Citygymnasiet
Kemi Lukket - pga. lav tilslutning aften C-B 12,21 Citygymnasiet
Kemi Lukket - tilmelding for sent eftermiddag C-B 11,11 Citygymnasiet
Top

 

Forårshold 2021

Fag: Detaljer: Tilrette-
læggelse:
Niveau
fra-til:
SU-timer
pr. uge.
Undervisnings-
adresse
Kemi Klik for skema o.a. eftermiddag 0-C 6,67 Citygymnasiet
Kemi Klik for skema o.a. aften 0-C 6,67 Citygymnasiet
Kemi Klik for skema o.a. eftermiddag C-B 11,11 Citygymnasiet
Kemi Klik for skema o.a. aften C-B 10,00 Citygymnasiet
Top

 

Sommersupplering 2021

Kun tilmelding ved særlig dispensation