Forårshold 2021

Fag: Detaljer: Tilrette-
læggelse:
Niveau
fra-til:
SU-timer
pr. uge.
Undervisnings-
adresse
Kemi Klik for skema o.a. eftermiddag 0-C 6,67 Citygymnasiet
Kemi Lukket - pga. lav tilslutning aften 0-C 6,67 Citygymnasiet
Kemi Lukket - pga. lav tilslutning aften C-B 10,00 Citygymnasiet
Kemi Lukket - pga. lav tilslutning eftermiddag C-B 11,11 Citygymnasiet
Top

 

Sommersupplering 2021

Kun tilmelding ved særlig dispensation

 

Efterårshold 2021

Fag: Detaljer: Tilrette-
læggelse:
Niveau
fra-til:
SU-timer
pr. uge.
Undervisnings-
adresse
Kemi Klik for skema o.a. eftermiddag 0-C 8,33 Citygymnasiet
Kemi Klik for skema o.a. formiddag 0-C 6,67 Citygymnasiet
Kemi Klik for skema o.a. eftermiddag C-B 11,11 Citygymnasiet
Top