Der er vigtige forskelle på at læse et fag som enkeltfagselev og som GSK-elev:

Der er forskel på prisen:
GSK er gratis at tage, hvis det er mindre end 2 år, siden du afsluttede din HF- eller studentereksamen - og du i øvrigt lever op til optagelseskravene (se nedenfor). Hvis der er gået mere end 2 år, skal du betale et gebyr på kr. 550,- pr fag.
Enkeltfag er altid forbundet med betaling af et gebyr. De fleste fag koster kr. 550,-, og nogle enkelte koster kr. 1100,-.
Det er dyrere, hvis du er pensionist, eller hvis du har en videregående uddannelse.

 

Der er forskel på støttemulighederne (SU):
Ingen med en afsluttet gymnasial ungdomsuddannelse kan få SU til enkeltfag. Hvis du fx har en studenter- eller HF-eksamen, kan du kun få SU som GSK-elev til særligt tilrettelagte, korte GSK-forløb - se fagudbuddet under GSK.
Som enkeltfagselev kan du søge SU og transporttilskud, hvis du har mindst 23 lektioner om ugen (hvis du har børn under syv år, er kravet 17 lektioner). Det er dog som sagt en forudsætning, at du ikke allerede har afsluttet en fuld HF- eller studentereksamen.


Der er forskel på, hvem der kan tilmelde sig:
1)  Alle kan tilmelde sig et kursus som enkeltfagselev. Det eneste krav er, at det er mindst et år siden, man afsluttede 9. klasse.
2)  Man kan kun tilmelde sig som GSK-elev, hvis man opfylder følgende krav:
    a) Man skal inden kursusstart have afsluttet en gymnasial ungdomsuddannelse, hvilket vil sig en stx-, en hhx-,  en htx-, en IB- eller en HF-eksamen.
    b) Man skal oplyse, hvilken videregående uddannelse man vil søge ind på efter GSK.
    c) At have bestået det ønskede GSK-fag skal være en betingelse for at kunne optages på den ønskede videregående uddannelse. Alle ansøgninger til GSK-forløb skal godkendes af den regionale GS-koordinator, og du skal uploade en kopi af dit eksamensbevis. Du kan udfylde din GSK-ansøgning samt uploade bevis ved at gå herhen.