ETU, UMV og APV

For at bevare en god skole med et godt undervisningsmiljø undersøger vi løbende vores elevers trivsel og arbejdsmiljøet for vores ansatte.

Elevtrivsel(ETU) og Undervisningsmiljøvurdering(UMV)

Elevernes trivsel er vigtig for os. Vi gennemfører hvert år en undersøgelse af trivslen blandt eleverne. Resultaterne indgår i skolens kontinuerlige arbejde med at forbedre forholdene og trivslen for elever på Aalborg City Gymnasium. I tillæg til elevtrivselsundersøgelsen fra Børne- og Undervisningsministeriet gennemfører skolen en undersøgelse af undervisningsmiljøet mindst hvert 3. år.

Undersøgelsen 2019/2020
Spørgerammen til elevtrivselsundersøgelsen er undervisningsministeriets spørgeramme til elevtrivselsmålingen på de gymnasiale uddannelser, december 2019. Undervisningsmiljøvurderingens spørgeramme kan ses i resultatet nedenfor.

Det overordnede resultatet af elevtrivselsundersøgelsen(ETU) kan ses her.
Resultat af Undervisningsmiljøvurdering(UMV) kan ses her.

På baggrund af undersøgelserne har vi på Aalborg City Gymnasium sat fokus på en bedre planlægning af skoleåret 2020/2021, samt en bedre koordinering af af de skriftlige arbejder.

Undersøgelsen 2015
Resultat af undesøgelsen kan ses her.

 

APV

Aalborg City Gymnasium gennemfører hvert 3. år en arbejdspladsvurdering (APV) for alle personalegrupper. Den efterfølgende opfølgning foregår i et samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne, så der kan reageres hurtigt og konstruktivt på eventuelle problemområder.

2022
Vi anvender Professionel Kapital i forbindelse med udarbejdelse af APV. Vi har senest udarbejdet en i foråret 2022. Interesserede kan henvende sig til skolen og få tilsendt den seneste rapport.